Análisis del virus de la clorosis del tomate (ToCV / TiCV)

Análisis del virus de la clorosis del tomate (ToCV / TiCV)

Análisis del virus de la clorosis del tomate (ToCV / TiCV) Análisis del virus de la clorosis del tomate (ToCV / TiCV) Detección y cuantificación del Virus de la clorosis del tomate mediante RT-PCR El virus de la clorosis del tomate (ToCV) y el virus de la clorosis...

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Jaume Casademont, porta E.
Pic de Peguera 15
E-17003 Girona.

Tel. 972 183 236

info@microbial-systems.com